Artikkeli:

Sopeutuuko yrityksesi muuttuviin markkinoihin? Viisi painopistealuetta, joihin telekommunikaatioalan yritysten tulee kiinnittää erityistä huomiota

25 elokuuta 2016

BDO:n tekemä 2016 Telecommunications Risk Factor Survey selvitti, mitkä riskit ovat merkittävimpiä kommunikaatioalalla tällä hetkellä. Alan yritysjohtajien tulee paitsi tiedostaa merkittävimmät riskit myös pohtia, miten niihin kannattaa reagoida. Riskeihin varautumalla yritys valmistautuu myös toimintansa ja menestyksensä jatkumiseen.

Miten johtajat voivat parhaiten varmistaa, että yritys sopeutuu muuttuviin markkinoihin? BDO:n asiantuntijat ovat laatineet listan kysymyksiä telekommunikaatioalan yritysten arvioinnin tueksi.

 

1. Taloudelliset riskit

- Kuinka paljon valuuttakurssien ja korkotason vaihtelu vaikuttaa yrityksesi toimintaan?
- Millä liiketoiminnan alueella on mahdollista leikata kustannuksia, jotta pääomaa vapautuisi lyhyen aikavälin kassavirtaan tai pitkän tähtäimen sijoituksiin?
- Kuinka helposti yrityksesi saa kasvustrategiaan tarvittavaa pääomaa?
 

2. Muuttuvat asiakastarpeet

- Miten saatte nykyiset palvelunne niputettua laajemmaksi kokonaisuudeksi, tai kehitettyä lisäpalveluja nykyisten tuotteiden ympärille?
- Onko asiakaspalvelunne asiakkaiden edellyttämällä tasolla?
-Mitkä taidot ja osaaminen ovat keskeisiä varmistamaan, että yrityksesi sopeutuu asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä?
 

 3. Uuden teknologian ja kilpailun tuomat riskit

- Onko yrityksesi asemoitunut hyödyntämään yrityskauppojen tuomia mahdollisuuksia?
- Kuinka suuren riskin alan uudet toimijat asettavat yrityksen toiminnalle?
- Panostaako yrityksesi riittävästi teknologian sekä alan tutkimukseen ja kehittämiseen kilpailuaseman parantamiseksi?
 

4. Kyberturvallisuus ja tietoturva

- Kuinka turvallinen yrityksesi IT-infrastruktuuri on tietovuotoja ja kyberturvallisuutta ajatellen?
- Millä osa-alueella tarvitaan lisää investointeja tiedon turvallisuuden varmistamiseksi?
- Kuinka laajasti on saatavilla reaaliaikaista tietoa, joka auttaa mittaamaan tietoliikenneprotokollaan ja tietoon liittyviä riskejä?
 

5. Sääntelyriskit

- Miten yhtenäinen digimarkkina vaikuttaa liiketoimintaasi?
- Miten helppoa on hallinnoida erilaista säätelyä niillä markkina-alueilla, millä yrityksesi toimii?
- Kuinka paljon yritykselläsi on resursseja seurata sääntelyyn liittyviä muutoksia ja osallistua rakentavaan dialogiin säännöstelyä määrittelevien tahojen kanssa?