Ilmiantokanava

Ilmiantokanavan (eli whistleblowing-kanava) tarkoitus on mahdollistaa luottamuksellinen raportointi väärinkäytöksiin ja muuhun epäeettiseen toimintaan liittyvistä havainnoista. Ilmiantokanava on paitsi useille organisaatioille lakisääteinen vaatimus, myös vahva viesti siitä, että organisaatio haluaa toimia oikein ja vastuullisesti sekä säilyttää kaikkien sidosryhmiensä luottamuksen.

Eettinen kanava on BDO:n ratkaisu ilmiantokanavavaatimusten (whistleblowing-direktiivi) toteuttamiseen ja ennakoivaan riskienhallintaan. Eettinen kanava täyttää sekä direktiivin ja kansallisen lainsäädännön vaatimuksen ja samalla tuottaa organisaation johdolle kriittistä tietoa päätöksenteon ja johtamisen tueksi sekä suojaa maineriskejä vastaan.

Eettinen kanava

  • auttaa vastaamaan EU-lainsäädännön vaatimuksiin
  • on tehokas tapa joko estää väärinkäytöksiä ja muuta arvojen ja eettisten periaatteiden vastaista toimintaa tai havaita ne varhaisessa vaiheessa
  • edistää vahvaa organisaatiokulttuuria ja sitoutumista läpinäkyvyyteen
  • on helppo ja luottamuksellinen tapa henkilöstölle ja muille sidosryhmille nostaa ongelmia johdon tietoisuuteen.
     

Kokenut ilmiantokanavapalvelun tuottaja

BDO:lla on pitkä kokemus eettisen kanavan palvelujen tuottamisesta sekä Suomessa että kansainvälisesti. Suomessa asiakkainamme on eri kokoisia organisaatioita useilta toimialoilta. Sen lisäksi, että rakennamme organisaation tarpeisiin sopivan ilmiantokanavan, kokeneet asiantuntijamme voivat auttaa asiakasta väärinkäytösten tutkinnassa ja torjunnassa.

Meiltä saat monipuolista osaamista organisaatiosi tueksi - väärinkäytösten torjunnan ja selvittämisen lisäksi BDO:lta löytyy laajaa osaamista juridiikan, verotuksen, talouden ja kyberturvan erityiskysymyksiin.


Kansainvälisesti palkittua väärinkäytösten tutkintaa

Global Investigations Review (GIR) -julkaisu on nimennyt BDO:n maailman 100 parhaan väärinkäytösten torjunnan ja tutkinnan organisaation joukkoon jatkuvasti vuodesta 2016 alkaen. Lisäksi GIR palkitsi kansainvälisen verkostomme vuonna 2018 arvostetulla Investigations Consultancy -palkinnolla.