• Tilintarkastajan valinta

    Kunnat, kuntayhtymät & seurakunnat

    Lue lisää

Kunnat, kuntayhtymät ja seurakunnat

Kuntalain soveltaminen tilintarkastuspalveluja ostettaessa

Kuntien ja kuntayhtymien tilintarkastajan valintaa ja -kelpoisuutta koskeva sääntely on  määritelty kuntalaissa. Vastaavasti seurakuntien ja seurakuntayhtymien tilintarkastuksesta on säännelty kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä. Tilintarkastusyhteisö voidaan valita kerrallaan enintään kuuden tilikauden tarkastamista varten. Toimikausi määräytyy tilikausien mukaan tietyille kalenterivuosille ja tehtävä jatkuu siihen asti kun tilintarkastus­kertomus toimikauden viimeiseltä tilikaudelta on käsitelty.

Kuntalain mukaan kunnan tytäryhteisön yhdeksi tilintarkastajaksi on valittava kunnan tilintarkastusyhteisö, jollei tästä poikkeamiseen ole peruteltua tarkastuksen järjestämiseen liittyvää syytä.

 
Hankintalain soveltaminen tilintarkastuspalveluja ostettaessa

Julkisyhteisöjen tilintarkastuspalveluja hankittaessa sovelletaan lakia julkisista hankinnoista eli hankintalakia. Kynnysarvot määräytyvät hankintakokonaisuuden ennakoidun kokonaisarvon mukaan, joten tarjouspyynnön mukaisen koko toimikauden tilintarkastuksen hinta lasketaan yhteen ilman arvonlisäveroa.

Mikäli palveluhankinnan arvo ylittää 209 000 euron, hankintaan sovelletaan EU-menettelyä. Tilintarkastuspalvelut tulee kilpailuttaa myös silloin kun kansallinen 60 000 euron kynnysarvo ylittyy.

Kynnysarvot alittavien pienhankintojen kohdalla sovelletaan avointa ja syrjimätöntä hankintamenettelyä sekä organisaatiokohtaisia hankintaohjeita pienhankintojen kilpailuttamisesta.