Henkilöverotus ja ennakkoperintä

Henkilöverotuksen ja ennakkoperinnän palvelut yrityksille ja yhteisöille

Autamme organisaatioita henkilöverotukseen ja ennakkoperintään liittyvissä kysymyksissä. Asiakkainamme on useiden toimialojen yrityksiä, yhdistyksiä, säätiöitä ja kuntia.

Voimme olla apunanne mm. seuraavissa asioissa:

 • Autamme määrittämään luontoisetujen, kustannusten korvausten ja henkilökuntaetujen verotuksellista oikeellisuutta sekä neuvomme raportointivelvoitteissa. Olemme apuna veroprosessien kaikissa käsittelyvaiheissa. Tarvittaessa voimme laatia asiaan liittyviä oikaisuvaatimuksia ja hakea ennakkoratkaisuja.
 • henkilöverotukseen ja ennakkoperintään liittyvien verotarkastusvastineiden laadinta
 • peitellyn osingon kysymykset
 • palkitsemiseen liittyvät kysymykset
 • veroprosessit: oikaisuvaatimukset, valitukset ja vastineet.

Kansainvälisesti toimiville yrityksille tarjoamme monipuolisia kansainväliseen työvoiman liikkuvuuteen liittyviä palveluja. Olemme apunanne sekä silloin, kun yritykseen palkataan työvoimaa ulkomailta että silloin, kun henkilöstöä lähetetään ulkomaille. Avustamme lisäksi kansainvälisissä tilanteissa liittyen hallituksen jäsenten palkkioihin tai kun palkkioita henkilökohtaisista suorituksista maksetaan ulkomaisille yhtiöille. Laajan kansainvälisen verkostomme avulla voimme varmistaa, että yrityksen velvoitteet työntekijöiden vero- ja sosiaaliturva-asiat hoidetaan paikallisten lakien mukaan niin Suomessa kuin muissa maissa.

Lisäksi avustamme työvoiman liikkuvuuteen liittyvissä kiinteän toimipaikan kysymyksissä.

 

Henkilöverotuksen ja ennakkoperinnän palvelut yksityishenkilöille

Yksityisasiakkaiden apuna olemme mm. seuraavien palvelujen kautta: 

 • henkilöveroilmoituspalvelu (sisältää kotimaisen ja ulkomaisen sijoitustoiminnan tulojen ilmoittamisen ja kaksinkertaisen verotuksen poistovaatimukset)
 • verotuspäätöksen tarkistaminen
 • verotuksen oikaisuvaatimukset
 • kansainvälinen sekä kotimainen lahja- ja perintöverotus
 • hakemukset rajoitetusti verovelvolliseksi
 • ulkomaille muuttamisen verovaikutusten kartoitus.

Kansainvälisissä toimeksiannoissa hyödynnämme laajaa kansainvälistä verkostoamme, jolloin saadaan varmistettua esimerkiksi muuton tai transaktioiden verovaikutukset niin Suomessa kuin ulkomailla. Saat kansainväliset toimeksiannot tilattua vaivattomasti Suomen BDO:n yhteyshenkilön kautta.

 

Pyydä tarjous