BDO jatkaa kasvuaan sekä Suomessa että kansainvälisesti

05 joulukuuta 2014

Suomen BDO-konsernin yhteenlaskettu liikevaihto oli 31.8.2014 päättyneellä tilikaudella 17,1 miljoonaa euroa, josta 12,7 miljoonaa euroa koostui tilintarkastuspalveluista ja 4,4 miljoonaa euroa neuvonantopalveluista (2013: liikevaihto 14,1 milj. euroa).

Kansainvälinen BDO-jäsenyritysten verkosto on julkaissut 30. syyskuuta 2014 päättyneen tilikautensa yhteenlasketun liikevaihdon 7,02 miljardia Yhdysvaltain dollaria / 5,17 miljardia euroa, mikä tarkoittaa 8,81 % vuosikasvua. BDO toimii tällä hetkellä maailmanlaajuisesti 151 alueella.

BDO-verkoston kasvu johtuu pääosin kolmesta tekijästä:

  1. BDO-verkoston strategisesti painottamasta fuusioitumisesta ja sen laajuudesta
  2. Orgaanisesta kasvusta kautta linjan – havainnollistuu parhaiten Yhdysvalloissa ja Kiinassa
  3. Uusien liikeyritysten liittymisestä BDO-verkostoon Fidžillä, Réunionilla, Bangladeshissa, Papua-Uudessa-Guineassa sekä Sierra Leonessa. Useat liikeyritykset myös laajensivat alueitansa lisäten Laosin (Malesia), Afganistanin (Pakistan) ja Malediivit (Sri Lanka) BDO:n verkostoon.

Vastikään fuusioituneet ja hankitut yritykset tuovat BDO:n 110 jäsenyrityksen verkostoon uutta osaamista ja asiantuntijuutta. BDO:lla on maailmanlaajuisesti 1 328 toimistoa ja miltei 60 000 asiantuntijaa. Henkilömääriä kuvaavat luvut edustavat 5,4 %:n kasvua vuoteen 2013 verrattuna.

Liikevaihdon jakautuminen pysyi samankaltaisena viime vuosiin verrattuna. Tilintarkastuspalveluiden osuus liikevaihdosta on 57,5 %, mikä tarkoittaa hienoista laskua vuoteen 2013 (59,3 %) verrattuna. Neuvonantopalvelujen osuus liikevaihdosta on 21,9 % ja veropalvelujen osuus 20,6 % (2013: 20,1 %). Neuvonanto- ja veropalveluiden hienoinen kasvu heijastaa BDO-verkoston strategista keskittymistä juuri näihin palvelualueisiin.

BDO Internationalin toimitusjohtaja Martin Van Roekel toteaa tilintarkastusalan keskisuurten toimijoiden olevan yhdistymiskurssilla: 

Suurimmat toimijat keskittyvät usein kaikista suurimpien yritysasiakkaidensa palvelemiseen, jolloin pieniä ja keskisuuria organisaatioita ei palvella parhain mahdollisin tavoin. Tätä kohderyhmää palvelee parhaiten keskisuuri palveluntarjoaja, jonka toiminnassa yhdistyvät sekä kansainvälisyys, tehokas toiminta ja yritysinfrastruktuuri että todistettu asiantuntijuus. Me BDO:lla lisäämme aktiivisesti toimintaamme niin Yhdysvalloissa, kasvavilla markkinoilla kuin kehittyvillä markkina-alueilla, joiden tiedämme olevan tärkeitä myös asiakkaidemme kasvustrategioille.

Esimerkiksi Kiinassa muutos palvelujohtoisempaan talouteen tarjoaa meille nyt todellisia kasvun mahdollisuuksia – BDO:n ollen tällä alueella jo suurempi toimija kuin EY ja KPMG. Verkostomme jatkuvan ja kestävän kasvun voimin voimme edelleen jatkaa laajentumistamme. Ennustamme, että vuoteen 2018 mennessä alallamme vaikuttaa kansainvälisesti enää kahdesta kolmeen merkittävää keskisuurta toimijaa.

BDO-verkoston keskeinen M&A- (Mergers and Acquisitions) ja kasvutoiminta käsittävät seuraavaa:

  • BDO USA saavutti 833 miljoonan dollarin liikevaihdon 30. kesäkuuta 2014 päättyneellä tilikaudella, kasvun ollen 22 %. Yritys teki vuoden aikana neljä yrityshankintaa, johon kuului mm. Top 100–yritys Alpern Rosenthal Pittsburghissa ja kaksi hankintaa tärkeillä Teksasin markkinoilla.
  • BDO Kanada suoritti viime vuonna kuusi fuusiota tuoden yritykselle yli 20 milj. Kanadan dollaria, yrityksen odotetaan pysyvän aktiivisena fuusiorintamalla myös vuonna 2015 ja siitä eteenpäin.
  • Liikevaihto Pohjois- ja Etelä-Amerikan alueilla kasvoi 11 %. Latinalaisen Amerikan isoin toimija BDO Brasilia kasvatti liikevaihtoaan 17 %. Myös BDO:n jäsenyritykset Keski-Amerikassa suuntaavat katseensa kohti kasvua ja laajentumista uusille alueille.
  • Aasian ja Tyynenmeren alueella BDO Kiinan viime vuonna tekemät neljä fuusiota luovat yritykselle hyvät edellytykset jatkaa liikevaihtonsa (+16 %) kasvattamista. 
  • Euroopassa BDO Iso-Britannia kasvatti liikevaihtoaan 27 % ensimmäisenä vuotena PKF:n kanssa fuusioitumisensa jälkeen. BDO Norjan seitsemän liikeyrityksen hankinta lisäsi yrityksen vuotuista liikevaihtoa 10 miljoonalla eurolla vahvistaen BDO Norjan asemaa samassa luokassa big four –toimijoiden kanssa. 
  • Etelä-Afrikassa julkistettiin fuusioitumiset CAP Chartered Accountantsin sekä yritys- ja rakennejärjestelyjä toteuttavan UNLEASHin kanssa. Tammikuussa 2015 BDO Etelä-Afrikka fuusioituu RW Irish-Alliott Incin kanssa.