”Tunnettu tuntematon” - Pääomasijoitusmarkkinoiden tilannekatsaus

”Tunnettu tuntematon” - Pääomasijoitusmarkkinoiden tilannekatsaus

Koronavirus (COVID-19) on vaikuttanut huomattavasti Private Equity -markkinoilla tapahtuvien kauppojen ja transaktioiden kulkuun: monet käynnissä olevista prosesseista on joko laitettu tauolle, kaupat ovat viivästyneet tai osa on jopa peruutettu. On kuitenkin yhä niitäkin toimialoja ja yrityksiä, jotka ovat pystyneet jatkamaan toimintaansa melko stabiileina erikoistilanteesta huolimatta ja ovat edelleen kiinnostuneita kauppaprosessien jatkamisesta. Prosessit voidaan luokitella statukseltaan kolmeen kategoriaan:

 1. kauppaprosessi lähestyy valmistumista
 2. prosessi on valmiina käynnistämiseen
 3. käynnistetyt myyntimandaatit, joita ei ole aloitettu.

Pääomasijoittajilla näyttää vallitsevan voimakas tahtotila saattaa loppuun prosessit, jotka olivat jo häiriötilanteen alkaessa loppumetreillä tai lähes valmiita. Sekä ostajat että myyjät ovat venyneet äärimmilleen, jotta kauppaprosessit onnistuttaisiin viemään loppuun viivästyksistä huolimatta. Ensimmäisen kategorian vaiheen prosessien viimeistelyille löytyy selvästi päättäväisyyttä, vaikka nykytilanne onkin teettänyt lisätöitä ja jokaista kauppaa pitää tarkastella entistä tarkemmin.

Päättäväisyyttä löytyy myös kolmanteen kategoriaan kuuluvien käynnistettyjen myyntimandaattien jatkamiseksi. Myyntitoimeksiantojen kohdeyritykset voidaan valmistella kauppaprosessia varten, ja juuri tätä työtä paraikaa teemmekin. Monet jo valmistellut ja valmiina käynnistykseen olevat prosessit on jäädytetty tai peruttu tilanteen kehittymisen seuraamiseksi. Asiakkaillamme ja asiantuntijoillamme on Info Memo -paketit ja virtuaaliset datahuoneet valmiina odottamassa seuraavaa vaihetta, mutta prosessin tulevaisuuden jatkumosta ei ole tietoa.

Milloin valmisteltavana olevat kauppaprosessit sitten voidaan aloittaa? Paluuaikataulusta ”normaaliin” ei ole vielä tietoa, mutta ei ole todennäköistä, että se tapahtuisi touko- ja kesäkuun aikana. Heinä- ja elokuu taas ovat yleisimpiä kesälomakuukausia. Näin yksinkertaisesti ajateltuna kauppaprosessin aloittaminen voisi siis siirtyä syyskuulle asti. Pystyvätkö ostajat odottamaan sinne asti?

Osalla projekteista, etenkin loppuun asti valmistelluilla prosesseilla, voi olla mahdollisuus edetä aloitusvaiheeseen jo ennen syksyä. Muutamia kysymyksiä on kuitenkin ensin pohdittava:

 1. Hinnoittelu
  Olimme ennen koronaa todennäköisesti markkinoiden huipulla, mutta nyt yritysten arvonmääritykset ovat romahtaneet. Kannattaako nyt myydä, ellei pakottavaa tarvetta ole ― etenkin jos yrityksen toiminta on terveellä pohjalla ja yrityksen palautumiseen löytyy uskoa erikoistilanteen helpottaessa?
   
 2. Due Diligence -selvitystyön aloittaminen
  Voit tutustua Info Memoon tai tutkia virtuaalisen datahuoneen materiaaleja, mutta voitko sitoutua itse kauppaprosessiin, jos et ole fyysisesti päässyt tapaamaan yrityksen johtoryhmää?
   
 3. Epävarmuustekijöiltä suojautuminen
  Donald Rumsfeldin sanoin kyseessä on ”tunnettu tuntematon”. Jos kohdeyritys romahtaa COVID-19-viruksen seurauksena ja kauppasumma menetetään, riskin ottaneet sijoittajat menettävät sijoituksensa lisäksi uskottavuuttaan.


Jos suunnittelet kauppaprosessin aloittamista tai jatkamista, kannattaa punnita huolellisesti yllä mainitut seikat. Nykyisessä häiriötilanteessa on suositeltavaa olla erityisen varovainen ja pohtia kaikkia mahdollisia epävarmuustekijöitä.