Avoin vuorovaikutus voi parantaa perheyrityksen kilpailuasemaa

Avoin vuorovaikutus voi parantaa perheyrityksen kilpailuasemaa

Perheyritysten vahvuuksina pidetään perinteisesti sitoutuneisuutta, vahvaa yrityskulttuuria sekä ylpeyttä yritystä kohtaan. Yhdessä nämä tekijät voivat parantaa perheyrityksen kilpailuasemaa. Muiden yritysmuotojen tavoin perheyritysten johtamiseen liittyy omat haasteensa, kuten esimerkiksi liiketoiminnan lyhyt- ja pitkäkestoisten tarpeiden yhteensovittaminen.

Miten sitten tulisi toimia mahdollisten ongelmatilanteiden ilmetessä? Olemme koonneet artikkelisarjan perheyritysten neljästä tyypillisimmästä haasteesta: viestintä, johdon muutokset, perheenjäsenten työllistäminen ja sukupolvenvaihdos. Artikkelisarjassamme tarjoamme käytännöllisiä ohjeita ja suuntaviivoja, jotka auttavat perheyrityksiä pääsemään haasteiden yli kohti menestystä.
 

Perheyritysten haaste #1: Vuorovaikutus

Useat perheyritysten johtajat erehtyvät olettaessaan, että perheen ja liiketoiminnan yhdistäminen tarkoittaisi aina vapaata ja avointa viestintäkulttuuria yrityksessä. Valitettavasti tilanne on usein juuri päinvastoin: tyypillisessä perheyrityksessä piilee vaikeita ja välteltyjäkin puheenaiheita, kuten perheen sisäisiä henkilökohtaisia asioita, jotka saattavat aiheuttaa konflikteja. Useissa perheyrityksissä vaikeita asioita vältellään tietoisesti eikä niitä oteta puheeksi. Monet perheen sisäiset kiistat olisivat helposti ratkaistavissa, mikäli niihin osattaisiin vain puuttua ajoissa.

Mikä sitten voisi olla paras tapa ratkoa perheyrityksen vuorovaikutusongelmia? Ensimmäiseksi kannattaa kiinnittää huomio omaan johtamistyyliin. Onko sinulla tapana dominoida yritystä tai sen työntekijöitä? Kuunteletko tasavertaisesti kaikkia työntekijöitä? Onko viestintä molemminpuolista myös niiden perheenjäsenten kanssa, jotka omistavat osakkeita, mutta eivät ole mukana päivittäisessä liiketoiminnassa?

Perheenjäsenet saattavat kokea hankalaksi kertoa omia näkemyksiään avoimesti, koska he ovat samanaikaisesti osa perhettä ja yritystä. Pysähdy pohtimaan, tiedätkö todella, mitä perheenjäsenesi haluavat. Pystyvätkö he kertomaan sinulle tarpeistaan ja tavoitteistaan?

Johtotason tulee päättää, haluaako perheyritys assosioitua yritykseksi, joka investoi kaiken pääomansa vai suurten osinkojen maksajaksi. Perheyrityksen johtaminen on haastavaa, jos perheen vaatimukset eivät ole selvät.

Kuinka välttyä vuorovaikutusongelmilta?

  • Luokaa perheenjäsenten välille avoin keskusteluympäristö, ja listatkaa yhdessä perheen tavoitteet ja pääperiaatteet, niin lähtökohdat ovat kaikille selvät. Tämä kannattaa tehdä ennen kuin alatte työstämään liiketoimintasuunnitelmaa.
  • Kuunnelkaa toisianne ja antakaa jokaiselle mahdollisuus puhua. Älä puhu epäsuorasti muiden kautta, vaan pyrkikää keskustelemaan suoraan toisillenne.
  • Keskustelkaa tarvittaessa yrityksen ulkopuolisen neuvonantajan kanssa perheenjäsenten tavoitteista ja tarpeista yhteisen näkemyksen löytämiseksi.
  • Keskittykää yhteisiin tavoitteisiin ja välttäkää henkilökohtaisuuksiin menemistä.
  • Toisten syyttely harvoin johtaa mihinkään.
  • Älä suostu mihinkään, mikä ei tunnu oikealta, vaan kerro, mikä sinua asiassa mietityttää. Rohkaise muita perheenjäseniä toimimaan samoin.
  • Muista, että viestintäkulttuurin muuttaminen ja uudistaminen on aikaa vievä prosessi. Uudenlainen avoimuus ei synny yhdessä yössä.