Ihminen on onnistuneen kyberturvallisuuden keskiössä

Ihminen on onnistuneen kyberturvallisuuden keskiössä

Onnistuneen kyberturvan keskiössä on tietoturvapolitiikka, jonka tavoitteena on suojata yritysten liiketoimintaa – aineettomia oikeuksia ja tietoja.

Tietoturvaa toteuttaa koko henkilöstö, jonka kouluttaminen ja ohjaaminen tietoturvallisiin toimintatapoihin on kriittistä. Politiikka ohjaa käytettävien järjestelmien ja laitteiden halutunlaista käyttämistä esimerkiksi sen suhteen, mitä laitteita, ohjelmistoja ja viestintäkanavia työnteossa käytetään sekä missä ja miten on turvallista ylipäätään tehdä töitä.

”Tietoturvapolitiikassa voidaan esimerkiksi määritellä, että bisneskriittisiä tietoja ja sovelluksia käytetään vain kirjautumalla yrityksen sisäverkkoon VPN-yhteyksillä, eikä järjestelmiin päästä esimerkiksi kahviloiden WLANverkoista. On myös tärkeää määritellä, mitä laitteita ja ohjelmistoja työntekoon ylipäätään käytetään sekä huolehdittava niiden riittävästä suojaamisesta”, BDO Suomen teknologiapalveluista vastaava johtaja Ossi Määttä valottaa.

BDO avustaa asiakkaitaan kokonaisvaltaisen kyberturvan polulle tarjoamalla kattavia palveluita aina tietoturvan nykytilan kartoituksesta jatkuvaan seurantaan ja kehittämiseen. ”Lähtötilanteessa teemme auditoinnin asiakkaan kyberturvan nykytilasta, jonka pohjalta tehdään toimenpidesuunnitelma. Kaikkea ei voi välttämättä kerralla tehdä, mutta olennaista on tehdä aiotuista toimenpiteistä tiekartta aikatauluineen. Tässä kohtaa luodaan edellä mainittu tietoturvapolitiikka, jonka onnistuneessa jalkautuksessa tuemme asiakkaitamme esimerkiksi tekemällä ohjeistuksia tai järjestämällä heille tietoturvakoulutuksia.”

Maailmanlaajuisesti 162 maassa toimivana yhtiönä BDO:lla on laaja ratkaisuvalikoima ja parhaita käytäntöjä maailmalta tuotavaksi meidänkin markkinoille. BDO Suomi toteuttaa esimerkiksi kyberturvallisuuspalvelut yhteistyössä Norjan maayhtiön kanssa, joka on yksi maansa johtavia kyberturvan osaajia. Kolikon toisena puolena BDO tarjoaa myös vahvaa lokaalia läsnäoloa.

”Me palvelemme asiakkaitamme aina paikallisilla kielillä ja heidän haluamallaan tavalla. Meidän tapamme toimia ei ole pelkästään neuvojen antaminen vaan asiantuntijamme ovat kädet savessa asiakasrajapinnassa varmistamassa lupaamamme lisäarvon toteutumisen”, Määttä summaa BDO Suomen toimintaa.

Artikkeli on julkaistu IT Pro 2019 -julkaisussa ja Calcus.com -sivustolla.