Kansainvälinen yritys hyötyy ulkoistetusta talousosastosta

Kansainvälinen yritys hyötyy ulkoistetusta talousosastosta

Kansainvälisellä, useassa eri maassa toimivalla yrityksellä on muistettavanaan monta määräpäivää, asetusta, työehtosopimusta ja veropykälää. Yrityksen on hallittava niin nopeasti muuttuvat kansalliset lainsäädännöt kuin taloushallinnon päivittäiset rutiinit.

Tähän ruljanssiin saa helpotusta ulkoistamalla taloushallinnon useassa maassa toimivalle palveluntarjoajalle.

– Taloushallinnon ulkoistamisen myötä yritys vapautuu aikamoisesta vastuusta, kuten henkilöstön kouluttamisesta, sijaisjärjestelyistä ja rekrytoinnista. Lisäksi yritys saa käyttöönsä testatut ja hallitut prosessit sekä hyvät järjestelmät, sanoo BDO:n Business Services & Outsourcing -palvelujen liiketoimintajohtaja Kajsa Backas-Heikkilä.

Asiantuntijaverkosto talousjohtajan apuna

BDO:n verkostoon kuuluu yli 80 000 asiantuntijaa 162:ssa maassa. Jos yrityksellä on toimintaa vain yhdessä maassa, on helpointa sopia asioista suoraan paikallisen BDO-toimiston kanssa.

– Mutta jos esimerkiksi palkanlaskentaa tehdään 20 maassa, Suomen BDO tiimi koordinoi toimintaa ja valvoo, että palkat on maksettu ja ilmoitettu kunkin maan sääntöjen mukaisesti. Asiakas saa lisäksi käyttöönsä nettityökalun, jolla voi seurata kunkin maan prosessien etenemistä. Vastaavasti BDO:n tiimi Suomessa hoitaa paikallisten yritysten taloushallintoa ja palkanlaskentaa erikoistuen kansainvälisiin tilanteisiin, Backas-Heikkilä kuvailee.

BDO:lla on töissä taloushallinnon osaajien lisäksi tilintarkastajia sekä verotuksen ja neuvonantopalvelujen asiantuntijoita.

– Meillä on oma vero- ja lakitiimi, joka on tukenamme kiperimmissä kysymyksissä ja silloin kun asiakas tarvitsee neuvontaa esimerkiksi siirtohinnoitteluasioissa. Autamme asiakkaitamme myös yritysjärjestelytilanteissa esimerkiksi arvonmäärityksissä ja due diligence -tarkastuksissa, Backas-Heikkilä kertoo esimerkkeinä BDO:n palveluista.

– Onnistunut ulkoistus on win-win, Kajsa Backas-Heikkilä summaa.

Artikkeli on julkaistu myös Businessoppaan Ulkoistaminen-julkaisussa.