Kasvuyritysten tukena kaikissa vaiheissa

Kasvuyritysten tukena kaikissa vaiheissa

Kasvuyritys kohtaa elinkaarensa aikana tyypillisesti neljä eri vaihetta: start-upinkasvun vaiheenlaajentumisen sekä kypsän vaiheen. Jokaisessa kasvun vaiheessa on omat erityispiirteensä, jotka vaativat yritykseltä ponnisteluja. Autamme yrityksiä toteuttamaan unelmansa ja kohtaamaan eri vaiheiden haasteet ja ominaispiirteet kasvun jokaisessa vaiheessa.

Start-up 

Yrityksen ensiaskeleilla yrittäjien tärkeimmät tehtävät ovat uskottavan ja kannattavan liiketoimintasuunnitelman laatiminen, tarvittavien tukien ja alkurahoituksen hankkiminen sekä yrityksen perustaminen. Tämän jälkeen seuraa tuotteiden tai palveluiden ensimmäisten versioiden teko, liiketoimintalogiikan kehittäminen ja myyntiargumenttien muotoilu ensimmäisten asiakassuhteiden solmimista varten. 

Kasvun vaihe

Kun liiketoiminta on käynnistynyt, yrittäjien suurin haaste on hankkia tarvittavat resurssit kasvua varten. Tämä voi tarkoittaa mm. ulkopuolista rahoitusta tai tarvittavien kompetenssien rekrytointia. Lisäksi tulee kehittää myyntikanavia, hioa valmiiksi ensimmäisiä tuotteita tai palveluita sekä luoda myynti- ja markkinointistrategia hyödyntäen ensimmäisiä asiakastarinoita. Taloushallinto on järjestettävä joko itse tai ulkopuolisen kumppanin avulla ja ajankohtaiseksi nousee myös hallitustyöskentelyn vahvistaminen.

Laajentuminen

Laajentumisvaiheessa yrittäjien keskeisiä tehtäviä ovat kasvun hallitseminen ja ylläpitäminen. Tämä mahdollistetaan muun muassa kehittämällä prosesseja ja sitouttamalla yrityksen avaintyöntekijöitä. Mikäli yrityksen toiminnan kannalta on olennaista, tässä vaiheessa on myös hyvä hetki pohtia kansainvälistymistä sekä uusien markkinoiden valloitusta esimerkiksi uusien tuotteiden tai palveluiden avulla. 

Kypsä vaihe

Kun yritys on saavuttanut kypsän vaiheen, yrittäjien on hyvä pysähtyä miettimään sen tulevaisuutta. Onko yrittäjillä tarkoituksena suorittaa exit tai sukupolvenvaihdos? Olisiko nyt hyvä hetki uudistaa yrityksen strategiaa kannattavuuden ja uudistumisen parantamiseksi? Onko tarkoitus laajentaa yrityskauppojen avulla tai olisiko oman yrityksen myynti strategisesti hyvä ratkaisu?

Palvelumme kasvuyritysten tueksi

Autamme kasvuyrityksiä toteuttamaan unelmansa ja kohtaamaan elinkaaren haasteet kasvun jokaisessa vaiheessa: