Kuntasektorilta pyydetty selvityksiä markkinoilla harjoitetusta taloudellisesta toiminnasta ja eriyttämisvelvollisuudesta

Kilpailulain 30 d §:n mukainen kirjanpidon eriyttämisvelvollisuus astui voimaan viime vuoden alussa.  Siten julkisyhteisöt, kuten kunnat ja kuntayhtiöt laativat tiettyjen edellytysten täyttyessä säädöksen mukaiset eriytetyt tuloslaskelmat ensi kertaa vuoden 2020 tilinpäätökseen. Kuntalain mukaan kuntien tulee yhtiöittää markkinoilla tapahtuva toiminta.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto eli KKV on kilpailuneutraliteettia valvova viranomainen ja voi puuttua kunnan toimintaan markkinoilla tai sen elinkeinotoimintaan, jos käytetyt menettelyt tai toiminnan rakenteet estävät tai vääristävät kilpailua markkinoilla. Aluehallintovirastot ovat tänä keväänä KKV:n toimeksiannosta lähettäneet kunnille ja kuntayhtymille selvityspyyntöjä kilpailutilanteessa markkinoilla harjoitetusta taloudellisesta toiminnasta ja eriyttämisvelvollisuuden noudattamisesta. Tietopyynnöllä kerätään tietoa kuntien ja kuntayhtymien sekä näiden määräysvallassa olevien yhteisöjen markkinoilla toimimisen laajuudesta ja suuntautumisesta eri toimialoille. Tietopyyntöjä on lähetetty myös kuntien ja kuntayhtymien osakkuusyhteisöihin.

Kilpailuneutraliteettikysymyksissä tarvitaan pitkäjänteistä näkemystä

BDO avustaa julkisyhteisöjä yhtiöittämisvelvollisuuteen ja kilpailuneutraliteettiin liittyvissä kysymyksissä, kuten markkinoilla tapahtuvan ja taloudellisen toiminnan tunnistamisessa ja määrittämisessä sekä tietopyynnössä pyydettyjen tietojen selvittämisessä siten, että asiakas kykenee vastaamaan tietopyyntöön parhaalla mahdollisella tavalla.

Olennaista on, että julkisyhteisöt varmistuvat kilpailuneutraliteettiin liittyvien säännösten täyttymisestä myös tulevaisuudessa analysoimalla toimintaansa sekä kehittämällä laskentajärjestelmiään.

Annamme mielellämme lisätietoja asiasta.