Listayhtiöt - tukenasi kasvussa ympäri maailmaa

Listayhtiöt - tukenasi kasvussa ympäri maailmaa

Yritysten toimintaa säätelevät erilaiset lait, asetukset ja säännökset. Lisäksi etenkin listayhtiöiltä odotetaan yhä enemmän myös yhteiskuntavastuuta ja toiminnan läpinäkyvyyttä. Yritysjohdolta vaaditaan paitsi hyvää hallintaa ja liiketoiminnan sisäistä ja ulkoista valvontaa, myös kaiken toiminnan avointa, selkeää ja säännöksiä noudattavaa raportointia.

Tuemme yritysjohdon päätöksentekoa tuomalla asiantuntemusta kansainvälisten laskentasäännösten (erityisesti IFRS) noudattamiseen, sisäiseen tarkastukseen ja riskienhallintaan, listalleottotilanteisiin sekä erilaisiin verokysymyksiin. Kansainvälisellä verkostollamme on syvällistä kokemusta taloushallinnon uudelleenorganisoinnista ja talouden keskeisten osa-alueiden, kuten kirjanpidon, palkkahallinnon ja veroilmoitusten globaalista ulkoistamisesta. Asiantuntijoillamme on käytössään käytännönläheisiä työkaluja hallitusten ja sen eri valiokuntien, erityisesti tarkastusvaliokunnan, toimintaan.

Autamme organisaatiotasi myös pysyvän arvon luomisessa niin orgaanisesti kuin yrityskauppojenkin myötä. Asiantuntijamme ovat tukenasi yritysjärjestelyn kaikissa vaiheissa, oli kyseessä sitten yrityksen tai yksittäisen liiketoiminnan osto tai myynti, toimialakonsolidaatio, rahoituksen hankkiminen tai muu omistus- tai rakennejärjestely ennen listautumista tai sen jälkeen.

Meillä kaikki lähtee halusta auttaa asiakkaitamme tavoitteidensa ja unelmiensa saavuttamisessa. Tiimimme on tukenanne käytännönläheisesti ja saumattomasti eri asiantuntijuuksia yhdistäen – riippumattomasti, tehokkaasti ja laadukkaasti. Toimintamme keskiössä ovat läheiset asiakassuhteet: matala kulttuurimme mahdollistaa asiantuntijoidemme nopean reagointikyvyn, tavoitettavuuden ja joustavuuden. Laajan kansainvälisen verkostomme ansiosta pystymme ylläpitämään läheisen suhteen kaikkialla maailmassa.

Palvelumme listayhtiöille


Varmistamme liiketoimintasi sujuvuuden ja kasvun ympäri maailmaa – riippumattomasti, tehokkaasti ja laadukkaasti. Autamme yhtiötäsi saavuttamaan tavoitteensa seuraavilla osa-alueilla:

Yhteistyökeskeinen ja riskilähtöinen lähestymistapamme tilintarkastukseen tähtää liiketoimintanne kokonaisvaltaiseen ymmärtämiseen. Käytämme tilintarkastuksissa kansainvälistä APT Next Gen -ohjelmaa, joka mahdollistaa suurien datamäärien luotettavan ja turvallisen tarkastelun sekä entistä paremman laadunvalvonnan ja tarkastustyön läpikäynnin. Kansainvälisesti toimivien konsernien tarkastuksessa APT Next Gen mahdollistaa vaivattoman työskentelyn paikallisten tarkastustiimien kesken. Globaalin menetelmän ansiosta toimintatapamme ovat yhtenäiset ja läpinäkyvät ympäri maailman.

Tutustu tilintarkastuksen palveluihin

Autamme yrityksesi talousjohtoa ja verotiimiä niin kotimaisissa kuin kansainvälisissäkin vero- ja lakiasioissa. Tuemme yritystäsi hallitsemaan liiketoiminnallenne kriittisiä vero- ja lakikysymyksiä sekä tunnistamaan ja minimoimaan niihin liittyviä riskejä paremmin. Asiantuntijamme 167 maassa ovat tukenasi arjen vero- ja lakikysymyksissä ja tavoitat heidät keskitetysti meidän kauttamme Suomesta käsin.

Kokenut tiimimme auttaa yritystänne mm. seuraavilla alueilla globaalisti:

Autamme sinua ymmärtämään taloudellisia tekijöitä yrityskauppojen, myyntien, fuusioiden, yhtiön jakautumisten, pääoman hankkimisen ja listautumisannin yhteydessä. Monipuolinen käytännön kokemuksemme eri toimialoilta ja lukuisista yritysjärjestelyistä takaa, että voimme tarjota yrityksellesi arvoa kasvattavaa neuvontaa, joka vähentää riskejä ja auttaa löytämään ratkaisuja tavoitteidesi saavuttamiseksi. Räätälöimme ratkaisumme vastaamaan yrityksesi yksilöllisiä tarpeita – tapahtuivatpa yritysjärjestelyt sitten Suomessa tai ulkomailla.

Tuemme yrityksesi johtoa tavoitteiden saavuttamisessa tarjoamalla tärkeää tietoa päätöksenteon tueksi. Autamme yritystäsi kehittämään sisäistä valvontaansa sekä tunnistamaan ja hallitsemaan riskejä paremmin. Asiantuntijamme ovat tukenasi niin sisäisten kuin ulkoistenkin vaatimusten noudattamisessa sekä hallintoprosessien vahvistamisessa.

Taloushallinnon ulkoistaminen tarjoaa globaalisti toimivalle yritykselle yksinkertaisen keinon varmistaa kansainvälisten säädösten noudattaminen ilman, että jokaiseen toimintamaahan tarvitsee perustaa oma talousosasto. Tarjoamme kattavan ja läpinäkyvän palvelun yhden sopimuskumppanin kautta - koordinoimme 167 maassa toimivien paikallisten asiantuntijoiden työtä keskitetysti Suomesta käsin.