Omistajayrittäjä ― näin valmistaudut yrityksesi myyntiin

Omistajayrittäjä ― näin valmistaudut yrityksesi myyntiin

Suurelle osalle yrittäjistä oma yritys on elämäntyö, johon suhtaudutaan lähes kuin omaan lapseen. Siksi se hetki, kun yrityksestä on aika luopua, on monelle yrittäjälle haastava. Olemme koonneet alle muutamia vinkkejä asioista, jotka huomioimalla yrityksen myynti sujuu mahdollisimman jouhevasti.

Aloita ajoissa!

Myyntiprosessin käynnistämistä ajoissa ei voi liiaksi korostaa. Monesti kuulee puhetta siitä, miten yrittäjä on ajatellut ehkä jäävänsä eläkkeelle ja luopuvansa yrityksestä muutaman vuoden kuluttua, mutta ei koe, että asia olisi vielä ajankohtainen. Tässä kohtaa helposti unohtuu, että myyntiprosessi kestää yleensä noin 6-10 kuukautta, minkä lisäksi yrityksen johdon (eli tässä tapauksessa tavallisesti yrittäjän itsensä) oletetaan jatkavan työskentelyä yrityksessä ainakin jonkin aikaa kaupan jälkeen, joskus jopa vuosia. Jos siis mielii jäädä eläkkeelle seuraavan viiden vuoden aikana, olisi hyvä käynnistää myyntiprosessi mahdollisimman pian.


Mieti, mikä yrityksen tilanne on

Yrityksen tai sen osan myynnille voi olla lukuisia muitakin syitä kuin sukupolvenvaihdos, yrittäjän eläköityminen tai halu lopettaa yrittäjyys. Yrityksellä voi esimerkiksi olla tarvetta pääomalle ja osaamiselle kasvun tai laajentamisen mahdollistamiseksi. Kokeneen pääomasijoittajan tai toisen samalla alalla toimivan suuremman yrityksen saaminen yhtiökumppaniksi saattaa mahdollistaa nämä suunnitelmat. Yrityksen tilannetta pohtiessa on tärkeä ottaa huomioon myös ajoitus. Oikeaan myyntiajankohtaan vaikuttavat lukuisat yrityksen sisäiset tekijät, kuten omistajien tavoitteet ja resurssit, yrityksen kehitys ja ennusteet sekä yrityksen taloudellinen tilanne ja sen hetkiset avainluvut.

Myös ulkoiset tekijät, kuten pääomasijoittajien aktiivisuus, kilpailutilanteen kiristyminen sekä asiakas- ja toimittajasopimusten sopimuskaudet vaikuttavat yrityksen parhaaseen myyntihetkeen. Tämän vuoksi omistajien kannattaa seurata markkinoiden tapahtumia ja reagoida, jos esimerkiksi kilpailevia yrityksiä on ostettu viime aikoina tai kiinnostuneet ostajat ovat jopa olleet suoraan yhteydessä. Tämä viittaa siihen, että alan yrityksistä on kysyntää ja että omistajilla olisi hyvät mahdollisuudet saada yritys myytyä hyvään hintaan. Oikean myyntiajankohdan pohtiminen on paikallaan myös silloin, jos on ajauduttu tilanteeseen, jossa toiminta polkee paikallaan, myynti laskee tai on aika ostaa joku osakkaista ulos.

Parasta ajoitusta miettiessä kannattaa käydä läpi myös myynnin verovaikutukset ja määritellä myynnin kannalta optimaalisin yhtiörakenne. Tässä yhteydessä käydään yleensä läpi yhtiön tase ja tarvittaessa siirretään sieltä pois liiketoimintaan kuulumattomat erät. Esimerkiksi yrityksen omistamat kiinteistöt siirretään usein erillisiin kiinteistöyhtiöihin ja muu omistajien omaisuus, kuten hevoset ja golfosakkeet, siivotaan pois taseesta ennen myyntiprosessin käynnistämistä. Yhtiörakenteen muuttaminen, esimerkiksi jakautuminen, kestää useita kuukausia. Sen vuoksi valmistelut olisi hyvä aloittaa ajoissa myös mahdollisten rakennejärjestelyiden osalta ennen itse myyntiprosessin käynnistämistä.


Etene, kun yrityksen myynti on tullut ajankohtaiseksi

Kun yrityksen omistaja(t) ovat päättäneet, että yrityksen myynti on ajankohtaista, on tärkeää määritellä, mitä myynnillä halutaan saavuttaa. Onko tarkoituksena suorittaa sukupolvenvaihdos, jolloin myynnin pääasiallisena tarkoituksena on ainoastaan omistajuuden siirtyminen seuraavalle sukupolvelle? Vai halutaanko yritys myydä mahdollisimman hyvään hintaan, jolla mahdollistetaan tulevat liiketoimet tai turvataan eläkepäivien elintaso? Joissain tapauksissa yrittäjälle on tärkeintä varmistaa, että yritys, sen työntekijät ja asiakkaat jäävät mahdollisimman hyvään huomaan ja uusi omistaja jakaa edellisen omistajan arvot ja ajattelumaailman. Oli myynnin tavoitteena mikä tahansa, sen olisi hyvä olla selvillä ja omistajien olla siitä yksimielisiä ennen myyntiprosessin käynnistämistä, jotta tavoitteet tulevat huomioiduiksi koko myyntiprosessin ajan. Tavoitteiden kirkastuttua on aika ottaa yhteyttä asiantuntijoihin, jotka osaavat neuvoa ja opastaa omistajia myyntiprosessin läpi.

Tavoitteenamme on auttaa yrityksen myyjiä saavuttamaan unelmansa, oli se sitten saada yrityksensä myytyä mahdollisimman hyvään hintaan, siirrettyä seuraavalle sukupolvelle tai tietynlaiselle ostajalle. Asiantuntijamme ovat mielellään yrityksen omistajien tukena arvonmääritysten ja myyntitoimeksiantojen kaikissa vaiheissa.