Ruotsissa taloudellisen työnantajan käsite käyttöön vuoden 2021 alussa – mahdollisia vaikutuksia suo

Ruotsissa taloudellisen työnantajan käsite käyttöön vuoden 2021 alussa – mahdollisia vaikutuksia suo

Ruotsissa kesällä annetun lakiesityksen mukaiset lakimuutokset ovat tulossa voimaan, ja taloudellisen työnantajan käsite otetaan käyttöön 1.1.2021. Muutoksen myötä työnantajana pidetään verotuksessa sitä tahoa, jota työntekijän työpanos hyödyttää. Siihen, ketä pidetään työnantajana, ei vaikuta se, kenen kanssa työntekijä on tehnyt työsopimuksen tai mistä työntekijän palkka maksetaan. Työntekijästä tulee muutoksen myötä Ruotsissa verovelvollinen ensimmäisestä työpäivästä lähtien, jos hänen työpanoksensa hyödyttää ruotsalaista taloudellista työnantajaa.

Poikkeuksen verovelvollisuuden muodostumiseen ensimmäisestä päivästä lähtien muodostaa enintään 15 päivän yhtäjaksoinen työskentely Ruotsissa, jos lisäksi työntekijän yhteenlasketut työskentelypäivät Ruotsissa vuoden aikana ovat korkeintaan 45 päivää.

Suomen verolainsäädännössä ei ole vielä taloudellisen työnantajan käsitettä ja Suomen verotuskäytännössä sovelletaan muodollisen työnantajan käsitettä. Tämä tarkoittaa, ettei Suomessa lähtökohtaisesti kyseenalaisteta työsopimuksesta johdettavaa työnantajaa. Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelmassa on kuitenkin kirjaus taloudellisen työnantajan käsitteen käyttöönotosta, mikä mahdollistaisi Suomen verotusoikeuden tilanteissa, joissa ulkomainen työntekijä oleskelee Suomessa alle 183 päivää, mutta tosiasiallisesti työskentelee selvästi Suomessa olevan tahon lukuun. On siis todennäköistä, että myös Suomessa tullaan ottamaan käyttöön taloudellisen työnantajan käsite.

Seuraamme tilannetta tiiviisti sekä Ruotsissa että Suomessa. Suomalaisten yritysten on hyvä varautua tuleviin muutoksiin ja niistä aiheutuviin velvoitteisiin. Avustamme mielellämme asiaan liittyvissä kysymyksissä yhteistyössä Ruotsin kollegoidemme kanssa.