Suunnitteilla IFRS-siirtymä? Hyvä valmistautuminen ja oikeat valinnat auttavat eteenpäin

Suunnitteilla IFRS-siirtymä? Hyvä valmistautuminen ja oikeat valinnat auttavat eteenpäin

Kun yhtiö kansainvälistyy tai suunnittelee pörssiin listautumista, eteen tulee väistämättä kysymys tilinpäätöksen vertailukelpoisuudesta. Julkisesti noteerattujen yhtiöiden on käytännössä pakko siirtyä kansainväliseen, IFRS-standardien vaatimukset täyttävään tilinpäätösraportointiin listautumisprojektin yhteydessä. 

”IFRS-siirtymä on välttämätön vaihe kaikille listautuville ja useille kansainvälistä rahoitusta havitteleville yhtiöille”, sanoo IFRS Country Leader Vesa Vuorinen. ”Silti myös talousammattilaisille tulee usein yllätyksenä, kuinka paljon aikaa ja muita resursseja prosessi vaatii yhtiön taloushallinnolta ja muulta organisaatiolta.”

Vuodesta 2005 asti pörssiyhtiöille pakollisena kansainvälisenä tilinpäätösstandardina toiminut IFRS (International Financial Reporting Standards) on Vuorisen mukaan huomattavasti laajempi raportointisäännöstö, kuin kotimainen kirjanpitolaki ja muut suomalaisen hyvän kirjanpitotavan mukaiset lähteet. Sen käyttöönottoon tarvitaan yleensä säädöksiin perehtyneiden asiantuntijoiden apua.

”Tärkeintä on ymmärtää, että IFRS-konversioon tulee valmistautua ajoissa. Siirtymäprojekti vaatii aikaa, kärsivällisyyttä ja järjestelmällisyyttä, opastaa Vuorinen. ”IFRS-siirtymässä yrityksen tilinpäätösten ja taloudellisten tietojen lisäksi myös yrityksen prosessit ja esimerkiksi liiketoiminnan sopimusaineisto sekä yksittäiset transaktiot lähivuosilta käydään läpi tarkoin niiden kirjanpidollisten vaikutusten selvittämiseksi. Kannattaa siis varautua isoon urakkaan, joskin työmäärään vaikuttavat yhtiön toimiala, koko, konsernirakenne sekä monet yksilölliset tekijät.”


Esiselvitys auttaa valmistautumisessa

IFRS-siirtymään valmistautuminen on hyvä aloittaa jo ennen kuin listautumispäätös on valmis. Kansainvälistyvä liiketoiminta, ulkomaiset rahoitusjärjestelyt ja sijoittajat ovat myös yleisiä syitä siirtyä kansainväliseen tilinpäätösstandardiin. Vesa Vuorisen mukaan ensimmäinen askel kohti siirtymää on IFRS-esiselvitys, joka auttaa hahmottamaan tarvittavia muutoksia ja niihin varautumista.

”Kunnollinen analyysi siirtymän vaikutuksista on tärkeää tehdä riittävän ajoissa. Joskus esiselvitys voi muuttaa koko suunnitelmaa. Tosiasia on, että tilinpäätösratkaisut voivat vaikuttaa moniin liiketoiminnan suunnitelmiin, käytäntöihin tai sopimuksiin”, muistuttaa Vuorinen. 

”Huonoin vaihtoehto on se, että projektiin kuluu huomattava määrä yhtiön resursseja ennen kuin huomataan, ettei IFRS-raportointiin siirtyminen palvelekaan yhtiön tarpeita. Esimerkiksi asiakassopimusten tai vuokrasopimusten käsittelyyn ja kirjaamisen voi tulla yhtiön kannalta yllättäviä muutoksia.”

Esiselvityksen aikana kartoitetaan esimerkiksi konsernin yhtiörakenne kirjanpidon näkökulmasta ja käydään läpi liiketoimintaan liittyvää sopimusaineistoa. It-järjestelmien taso ja taloushallinnon resurssit joutuvat samoin suurennuslasin alle.

IFRS-tilinpäätös on suomalaista versiota huomattavasti laajempi ja yksityiskohtaisempi. Kansainvälinen IFRS-tilinpäätös voi olla sivumäärältään kymmenkertainen suomalaiseen verrattuna. Kaiken kaikkiaan avoimuus ja läpinäkyvyys lisääntyvät joka tasolla, mikä on yksi IFRS-raportoinnin peruspilareita ja palvelee erityisesti sijoittajien näkökulmaa. Erilaiset kirjanpidolliset arviot, harkintaa vaativat ratkaisut ja ennusteiden varassa toimiminen kuuluvat kiinteästi IFRS-tilinpäätöksen laatimiseen.


Oikeilla valinnoilla toimivaan lopputulokseen

IFRS-konversion toteuttamiseen liittyy Vesa Vuorisen mukaan monia strategisia valintoja, joiden avulla voi päästä toivottuihin lopputuloksiin. Esimerkiksi yrityskauppoja raportoitaessa voidaan päättää, kuinka pitkälle historiaan yrityksen liiketoimintaa halutaan avata. Tilinpäätöksen laatimisessa tehdyillä valinnoilla voi olla merkitystä myös esimerkiksi rahoitusta haettaessa.

”Mielestäni puhutaan aika vähän siitä, kuinka paljon tilinpäätösratkaisut ja tilinpäätösstandardit voivat lopulta vaikuttaa yrityksen kassavirtoihin ja jopa arvoon. Tilinpäätöksessä tehdyillä ratkaisuilla on mahdollista vaikuttaa taseen loppusummaan ja sillä voi olla väliä lainaneuvotteluissa pankin kanssa”, opastaa Vuorinen. 

”Esimerkiksi omavaraisuusaste voi vaikuttaa korkokuluihin. Tilinpäätöksen laatimisessa tehdyt valinnat tulevat vastaan jokaisessa yrityksessä jossain kohtaa.”

Kun IFRS-siirtymä tehdään hyvin, tilinpäätös tarjoaa mahdollisuuden toimia toivottuna alustana ja viestinä, joka tukee listautumista ja yhtiön kasvutarinaa kokonaisuutena. ”Tilinpäätöksen avulla osaltaan päätetään, mitä halutaan viestiä sijoittajille ja pääomamarkkinoille”, huomauttaa Vuorinen. 

”IFRS-konversion hyödyt voivat olla merkittävät ja jos se on osa listautumisprojektia, niin tietysti listautumisen hyödyt korostuvat, eli näkyvyys ja tunnettuus lisääntyvät, rahoitusmahdollisuudet vahvistuvat ja yhtiön osake on likvidimpi.”

Huolellinen IFRS-siirtymä tuo taloushallintoon myös terveellisiä prosesseja, kuten luottotappioiden läpikäymistä tai testauksia arvonalentumisen varalta. 

Vuorinen kiteyttää keskeiset vinkit IFRS-siirtymää harkitseville yhtiöille: ”Varaa aikaa enemmän kuin arvelit tarvitsevasi. Aloita esikartoitus ajoissa. Valitse tarvittaessa asiantunteva ja luotettava kumppani toteutuksen avuksi. Sitoutukaa yhdessä prosessiin ja henkilöstön kouluttamiseen.”