Verotukselliset toimenpiteet koronapandemian aikana

Verotukselliset toimenpiteet koronapandemian aikana

Verohallinto on tiedottanut linjauksista, joilla se tukee yrityksiä koronapandemian aikana. Verohallinto pyrkii tehostamaan prosessejaan koskien ennakkoverojen muutoksia, maksujärjestelyjä, sanktioluonteisten maksujen perimättä jättämistä ja arvonlisäveron palautuksia. Tahtotilana on, että yritykset saisivat nopeasti ja mahdollisimman joustavasti apua ja selviäisivät tukien avulla poikkeuksellisen kriisin yli.

Verohallinto on julkaissut 15.3.2020 uutissivuston, johon se kokoaa uusinta tietoa koronatilanteesta ja käytettävissä olevista tukitoimista. Seuraamme tiiviisti tilanteen päivittymistä. Verohallinnon sivustolle pääset tästä.


Tällä hetkellä käytettävissä olevat keskeisimmät toimenpiteet verotuksen suhteen
 

1. Pienennä ennakkoveroja
 • Ennakkoveron määrä perustuu arvioon yrityksen verotettavasta tuloksesta. Mikäli tulos jää arvioitua pienemmäksi, ennakkoveroja kannattaa hakea pienemmäksi tai kokonaan pois.
 • Verohallinto alentaa poikkeuksellisesti ennakkoveroja pelkän OmaVerossa tehtävän ilmoituksen perusteella ilman välitilinpäätöksiä tai muita kirjallisia selvityksiä.
 • Myös ennakkoveron eräkuukausiin voi hakea muutosta.
 
2. Hae maksujärjestelyä verojen maksamiselle
 • Jos yrityksellä on maksuvaikeuksia koronavirustilanteen takia, verojen maksamiselle voi hakea helpotettua maksujärjestelyä 25.3.2020 alkaen.
 • Maksujärjestelyn aikana siihen kuuluvia veroja ei lähetetä ulosottoon.
 • Myöskään käsittelyssä oleviin maksujärjestelypyyntöihin liittyviä veroja ei lähetetä ulosottoon eikä yrityksen verovelkaa julkaista verovelkarekisterissä tai protestilistalla.
 • Maksujärjestelyä voi hakea Verohallinnon palvelunumerosta 029 497 028 (maksujärjestelyt) tai OmaVerossa.
 • Ohjeet maksujärjestelyn hakemiseen OmaVerossa
 • Linkki Verohallinnon 19.3.2020 antamaan ohjeeseen.

3. Hae uutta maksujärjestelyä, mikäli vanha on rauennut sairastumisen vuoksi
 • Mikäli aiemmin laadittu maksujärjestely on rauennut siksi, että maksujärjestelyä ei ole pystytty noudattamaan esim. sairastumisen vuoksi, on mahdollista hakea uutta maksujärjestelyä.
   
4.    Hae veroilmoituksen antamiselle lisäaikaa
 • Koronatilanne vaikuttaa myös lähestyvään veroilmoituskauteen. Mikäli veroilmoitusta ei voida antaa määräajassa esimerkiksi sairastumisesta johtuen, veroilmoituksen antamiselle kannattaa hakea lisäaikaa ennen veroilmoituksen viimeistä jättöpäivää.
 • Veroilmoituksen antamiselle voi hakea lisäaikaa OmaVerossa.
 • Hakemus voidaan tehdä myös paperisena. Käytä silloin lomaketta ”Hakemus veroilmoituksen antamisajan pidentämiseksi” vero.fi -sivustolla
   
5.    Tee pyyntö viivästyskorkojen ja myöhästymismaksujen perimättä jättämisestä
 • Verohallinto ei myönnä lisäaikaa oma-aloitteisten verojen (mm. arvonlisävero) ilmoituksille, mutta voi pyynnöstä jättää perimättä myöhästymismaksuja ja viivästyskorkoja, esimerkiksi sairastumisen vuoksi.
 • Pyynnön myöhästymismaksun perimättä jättämisestä voi tehdä ilmoituksen eräpäivänä (yleensä kuukauden 12. päivä) tai mahdollisimman pian sen jälkeen joko Verohallinnon puhelinpalvelussa p. 029 497 008 (arvonlisäverotus) tai OmaVeron kautta viestillä (Omat veroasiat > toiminnot > kaikki toiminnot > viestit ja ajanvaraus > lähetä viesti).

 

6. Hoida veroasiat ensisijaisesti OmaVerossa
 • Verohallinto toivoo, että veroasiat hoidettaisiin ensisijaisesti OmaVerossa ja puhelinpalvelussa.
 • Verohallinto on rajoittanut toimipisteidensä aukioloja.
 • Verohallinnon yhteystiedot löydät täältä
 • Palvelunumerot löydät täältä
   
7.    Ulkomailla työskentelevät suomalaiset
 • Matkustusrajoitusten osalta Verohallinto on tarkentanut ohjettaan koronavirusepidemian vaikutuksesta ulkomailla työskentelyn verovapauteen, kun Ulkoministeriön matkustustiedotteessa kehotetaan välttämään matkustamista työntekijän työskentelypaikkakunnalle.
 • Lähtökohtaisesti mikäli työntekijä koronatilanteessa joutuu jäämään Suomeen ja oleskelupäivät Suomessa ylittyvät,  ns. kuuden kuukauden säännön edellytykset kuitenkin edelleen tietyissä tilanteissa soveltuisivat.
 • Linkki Verohallinnon ohjeeseen
8. Lomautus

9. Ravintoetu – etätyöruokailun tukeminen

 

 • Verohallinto on päivittänyt väliaikaisesti luontoisetupäätöstään.
 • Muutos koskee ravintoedun käyttämistä ruoan kuljetuskustannuksiin ja päätös on voimassa 24.3.2020-31.8.2020.  
 • Käytännössä muutos tarkoittaa sitä, että lounassetelillä saa tilata ruokaa kotiin eli ravintoetua voi käyttää aterian maksamisen lisäksi sen kuljettamisesta aiheutuvien kulujen kattamiseen.
 • Ravintoedun määrään ja muihin ehtoihin ei ole tehty muutoksia. Työnantaja voi tarjota ravintoetuna enintään 10,70 euroa jokaista työssäolopäivää kohti. 
 • Linkki Verohallinnon yksityiskohtaisempaan ohjeeseen


BDO:n veroasiantuntijat apunasi

BDO:n veroasiantuntijat ovat käytettävissä normaalisti pandemiasta huolimatta ja auttavat mielellään missä tahansa eteen tulevassa asiassa.  Autamme asioinnissa Verohallinnon kanssa, haemme tarvittaessa puolestanne ennakkoverot takaisin, veroilmoituksen antamiselle lisäaikaa sekä voimme yhdessä kartoittaa myös maksujärjestelytarpeet. Autamme myös pidemmän aikavälin toimintamallien uudelleenjärjestelytarpeiden tunnistamisessa ja suunnittelussa. Ota meihin yhteyttä!