Yritysten edunsaajat tulee rekisteröidä kaupparekisteriin 1.7.2020 mennessä

Yritysten edunsaajat tulee rekisteröidä kaupparekisteriin 1.7.2020 mennessä

Yritysten tulee ilmoittaa kaupparekisteriin tosiasialliset edunsaajansa, eli käytännössä useimmiten yrityksen omistajat. Ilmoitusvelvollisuuden taustalla on kansallinen rahanpesulaki ja EU:n rahanpesudirektiivi.

Edunsaaja on henkilö, joka omistaa yli 25 prosenttia yrityksen osakkeista tai käyttää yli 25 prosenttia yrityksen äänimäärästä. Omistus tai äänivalta voi olla myös välillistä. Henkilö katsotaan edunsaajaksi myös, mikäli tämä tosiasiallisesti käyttää muutoin, esimerkiksi osakassopimuksen perusteella, määräysvaltaa yrityksessä. Ilmoitus edunsaajista tulee tehdä, vaikka edunsaajia ei olisi tai ne eivät olisi yrityksen tiedossa.

Ilmoitusvelvollisuus ei kuitenkaan koske pörssiyhtiöitä, toiminimiä, asunto-osakeyhtiöitä, keskinäisiä kiinteistöosakeyhtiöitä, säätiöitä, yhdistyksiä tai uskonnollisia yhdyskuntia. Yhdistyksen ja asunto-osakeyhtiön tosiasiallisina edunsaajina pidetään yhdistys- tai kaupparekisteriin merkittyjä hallituksen jäseniä. Säätiön tosiasiallisina edunsaajina pidetään säätiörekisteriin merkittyjä hallituksen ja hallintoneuvoston jäseniä. Sivuliikkeen ulkomainen elinkeinonharjoittaja ilmoittaa tiedot yhtiön kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

Ilmoitus omistajista tulee tehdä viimeistään 1.7.2020. Tämän jälkeen tietoja tulee päivittää aina, kun tiedoissa tapahtuu muutoksia. Ilmoituksen tekeminen on maksutonta. Ilmoitus tulee tehdä sähköisesti; paperilla ilmoituksen voi tehdä vain rajatuissa tapauksissa. Yritys voi myös valtuuttaa asiamiehen tekemään kaupparekisteri-ilmoitukset.

BDO avustaa yrityksiä kaikissa rekisteröintitoimenpiteissä.