Chief Value Officer - talousjohtajan rooli muutoksessa

Talousjohtajan rooli on kokenut merkittävää muutosta vastuullisuuden noustessa organisaatioiden agendalle. Talousjohtajan rooli laajenee ja saa uusia muotoja ja painotuksia, mikä asettaa uusia vaatimuksia talousjohtajan osaamiselle ja johtamiselle.

ACCA:n (the Association of Chartered Certified Accountants) ja BDO:n tutkimusraportissa tarkastelemme näitä muutoksia ja tarjoamme suuntaviivoja organisaatioille, jotka haluavat menestyä kestävän liiketoiminnan aikakaudella.

Lue raportti: Chief Value Officer - The Important Evolution of the CFO