Globaalien tietosuojavaatimusten haasteet

Kansainvälisesti toimivat organisaatiot joutuvat huomioimaan eri maiden väliset tietosuojavaatimukset. Vaikka eri maiden regulaatiossa on paljon yhteisiä perusperiaatteita, joka lainsäädäntöalueella on omat painopistealueensa. Esimerkiksi GDPR-vaatimusten noudattaminen ei riitä silloin, kun organisaatio toimii myös EU-maiden ulkopuolella. Oman lisänsä tilanteeseen tuo globaali pandemia, joka haastaa yritykset toimimaan uudella tavalla ja voi vaikuttaa säädöksiin nopeastikin.

BDO on laatinut white paperin kansainvälisistä tietosuojavaatimuksista. Julkaisu sisältää

  • tietoa tietosuoja-alan megatrendeistä eli koronajäljitysapplikaatioiden ja etätyöskentelyn tuomista tietosuojahaasteista
  • globaalin katsauksen tietosuojaregulaatioon
  • yhteenvedon tietosuojavaatimusten täyttämisen haasteista, GDPR-tietoisuuden lisääntymisestä sekä tietosuojarikkomusten johdosta annetuista sakoista
  • tietoa BDO:n globaaleista Data Privacy -palveluista
  • tietoa maakohtaisista vaatimuksista 26 eri maassa, mukaan lukien Suomi.

Pysy ajan tasalla BDO:n tapahtumista, uutisista ja julkaisuista

Please fill out the following form to access the download.