Telekommunikaatioalan riskitekijätutkimus: Koronakriisin vaikutukset ja uudet haasteet

Viime vuosi toi telekommunikaatioalalle runsaasti uusia haasteita ja muutoksia. Lisääntyneet tietoturvasäännökset sekä alan yritysten ja teknologian tarjoajien välisen rajan kaventuminen ovat siirtäneet fokusta kohti innovatiivisia ratkaisuja, uusia kumppanuuksia ja muutoksia liiketoimintamalleissa. Tulevaisuuden tavoitteena on pysyä tapahtumien edellä ja vastata suuriin haasteisiin - mukaan lukien COVID-19 aiheuttamiin vaikutuksiin.

BDO:n helmikuussa 2021 julkaisemassa Telecommunications Risk Factors -tutkimuksessa käsitellään telekommunikaatioalan kohtaamaa riskien maailmaa. Vuosittain toteutettavaan tutkimukseen osallistui lähes 60 suurta telekommunikaatioalan yritystä Amerikasta ja EMEA-alueelta, sekä Aasian ja Tyynenmeren alueilta.

Raportin edellisessä painoksessa tärkeimmät telekommunikaatioalan yrityksiin vaikuttavat riskit olivat valuuttakurssi- ja valuuttamuutokset, lisääntynyt kilpailu, uusien teknologioiden nopea saatavuus, rahoituksen saaminen ja korkopaineet. Vuonna 2020 riskit lisääntyivät pandemian ja sulkutoimenpiteiden aiheuttamilla taloudellisilla epävarmuustekijöillä, jotka johtivat uusiin, erityisesti rahoitusriskeihin liittyviin ongelmiin.

 

BDO:n asiantuntijat ovat koonneet listan telekommunikaatioalan viidestä merkittävimmästä riskitekijästä vuonna 2020:

1. Korkopaineet

Korkotason vaihtelu on telekommunikaatioalalle suuri haaste. Yritykset ovat pääomavaltaisia ​​ja toteuttavat usein laajamittaisia ​​yrityskauppoja ja infrastruktuurihankkeita. Kassavirrat ovat yleensä vakaita ilman suuria tulopiikkejä. COVID-19 aiheuttama talouden laskusuhdanne on johtanut lisääntyneisiin pääomavaatimuksiin korkoriskien kattamiseksi.

Viime vuonna 94 % telekommunikaatioyrityksistä luokitteli korkopaineet suurimmaksi riskiksi, kun vastaava luku vuonna 2018 oli 67 %.

 

2. Sääntelyiden muutokset

Tietosuoja oli kriittisin sääntelymuutoksiin liittyvä aihe tutkimukseen osallistuneille yrityksille. Digitaalisella aikakaudella kuluttajat ovat yhä huolestuneempia henkilötietojensa suojaamisesta. Mitä enemmän kuluttajatietoja telekommunikaatioyritykset hallitsevat, sitä suuremmat paineet yrityksillä on mukautua uusiin yksityisyysvaatimuksiin. Laiminlyönti voi vahingoittaa yrityksen mainetta, asiakkaiden luottamusta ja johtaa huomattaviin sakkoihin.

 

3. Valuuttakurssi- ja valuuttamuutokset

Suurin osa telekommunikaatioalalla toimivista yrityksistä on alttiita valuuttakurssimuutosriskeille valuuttamääräisten investointien, liiketoiminnan ja asiakkaiden kansainvälistymisen sekä markkinoiden epävakauden vuoksi. Lisäksi pandemian vaikutukset lisäsivät talouden ailahtelevaisuutta.

Valuuttakurssivaihtelut vaikuttavat monikansallisten teleoperaattoreiden toimintaan välittömästi, koska niiden tulot syntyvät paikallisissa valuutoissa. Lisäksi telekommunikaatioyritykset voivat odottaa merkittäviä valuuttakurssin vaihteluista johtuvia vaikutuksia myös verkkolaitehinnoissa.

 

4. Lisääntynyt kilpailu

Teknologian muutosten ja helppokäyttöisyyden myötä telekommunikaatioalasta on tullut yhä houkuttelevampi markkina uusille tulijoille. Alalla tällä hetkellä toimivat yritykset tulevat kohtaamaan kasvavaa kilpailua etenkin tietoliikenneteollisuuteen tulevien teknologiatoimijoiden osalta.

Pysyäkseen mukana kilpailussa telekommunikaatioyritykset kokevat painetta mukauttaa tuotevalikoimaansa tarjoamalla asiakkaille monitoimipalvelupaketteja ja kilpailijoita alhaisempia hintoja.

 

5. Luottoriskit

Lisääntyneen kilpailun myötä yritykset yrittävät turvata asiakasmäärien kasvua tarjoamalla heille houkuttelevia tarjouksia ja tuotteita. Pandemian aiheuttama taloudellinen paine yksityishenkilöille ja yrityksille voi lisätä maksukyvyttömyysastetta ja siten lisätä luottoriskejä.

Riskien tunnistaminen, ehkäiseminen ja hallinta myyntitapahtuman ja asiakkaan koko elinkaaren aikana nousi yhä tärkeämmäksi prioriteetiksi vuonna 2020.

 

 

Lue lisää havainnoista ja lataa englanninkielinen raportti.

Pysy ajan tasalla BDO:n tapahtumista, uutisista ja julkaisuista

Please fill out the following form to access the download.