Tietosuojaselosteet

Liiketoimintaan liittyvät henkilörekisterit

BDO Oy kerää ja käsittelee liiketoimintaansa liittyviä henkilötietoja eri toiminnoissaan ja järjestelmissään sekä rekisterinpitäjän että henkilötietojen käsittelijän roolissa.

Niiden henkilörekisterien osalta, joissa se toimii rekisterinpitäjänä, henkilötiedoista on koostettu toiminnoittain loogisia henkilörekistereitä, jotka on kuvattu EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisissa tietosuojaselosteissa. Kussakin selosteessa on kerrottu seuraavat tiedot:

  1. Rekisterinpitäjä
  2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
  3. Henkilörekisterin nimi
  4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  5. Rekisterin tietosisältö
  6. Säännönmukaiset tietolähteet
  7. Tietojen säännönmukainen luovutus
  8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?
  9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteröidyillä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Rekisteröity voi myös vastustaa tietojensa käsittelyä ja vaatia tietojensa käsittelyn rajoittamista ja poistamista kokonaan, mutta nämä oikeudet eivät ole automaattisia vaan riippuvat työnantajan laillista oikeuksista ja velvoitteista.

Rekisteröidyn oikeutta koskevat pyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti rekisterin tietosuojaselosteen kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle. Lisätietoja saa tarvittaessa rekisterinpitäjältä, ks. kohta 1.

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä tietosuojavaltuutetulle.

BDO Oy:n liiketoimintaan liittyvät tietosuojaselosteet niiden rekisterien osalta, joissa se toimii rekisterinpitäjänä ja joissa käsitellään omien asiakkaiden, potentiaalisten asiakkaiden, alihankkijoiden ja työnhakijoiden henkilötietoja:

Tämän lisäksi BDO Oy toimii henkilötietojen käsittelijän roolissa Business Services & Outsourcing ja Neuvonanto-palvelujen asiakkaiden toimeksiannoissa. Näissä toimeksiannoissa asiakas on rekisterinpitäjä.