• Energia ja ympäristö

Energia ja ympäristö

Energiantuotannon riittävyys, kustannustehokkuus ja siirron turvaaminen ovat olennaisia ja ajankohtaisia kysymyksiä niin poliittisille päättäjille, yrityksille kuin kuluttajillekin. Lisäksi alaan vaikuttavat tavoitteet madaltaa hiilidioksidipäästöjä, parantaa tuotteiden ja palveluiden energiatehokkuutta sekä suosia uusiutuvia energianlähteitä. Samaan aikaan alan muutos luo uusia tilaisuuksia yrittäjille, sijoittajille ja innovaatioiden kehittäjille. 

Autamme asiakkaitamme varmistamaan taloudellisen tiedon luotettavuuden, alan säännöksien noudattamisen sekä verotuksen erityispiirteiden huomioonottamisen. Voimme auttaa asiakkaitamme myös valmistautumaan paremmin alan riskeihin riskienhallinnan palveluidemme kautta. Meillä on runsaasti kokemusta energia-alan yritysten tilintarkastuksesta, yritysjärjestelyistä ja verotuksesta. Syvällisen julkishallinnon kokemuksemme myötä tunnemme myös kunnan ja valtion omistamien yritysten erityispiirteet. Asiakkainamme on kymmeniä kuntaomisteisia energia-alan yrityksiä. 

 

Energia- ja ympäristöalan yritysten palveluihimme kuuluvat muun muassa:

  • tilintarkastus
  • riskienhallinnan palvelut
  • yritysjärjestelyt
  • due diligence
  • verokysymykset
  • kokonaisvaltainen kiinteistöportfolioajattelu
  • tietojärjestelmien riski- ja jatkuvuuskartoitukset.