BDO Transparency Report 2021

Som en global organisation har BDO bundit sig till öppenhet. BDO-nätverkets öppenhetsrapport 2021 behandlar bland annat förvaltningsseder, risk- och kvalitetskontroll, allmänna principer och avtal samt arbete för hållbar utveckling.

Ladda ner rapporten och läs mer om verksamheten av vårt globala expertnätverk.

Rapporten är på engelska.

 

LADDA NER RAPPORTEN

Vill du få de senaste nyheter och uppdateringarna?

Please fill out the following form to access the download.