• Työoikeus

Työoikeus

Saat asiantuntijoiltamme apua ja tietoa niin henkilöstön kuin liiketoiminnan hallinnon oikeudellisissa asioissa. Asiantuntijamme huomioivat organisaatiosi tarpeet ja kykenevät auttamaan myös henkilöstökysymyksissä.

Palveluihimme kuuluvat:

 • Päivittäinen työsuhdejuridiikka
  • työnantajan neuvonta työoikeuden eri osa-alueisiin liittyen; työntekijän rekrytointi, muutostarpeet työsuhteen aikana, vuosiloma- ja työaika-asiat, työsuhteessa ilmeneviin ongelmiin puuttuminen, työsuhteen päättäminen
  • asiakirjojen laatiminen
  • ammattiliittoihin ja työehtosopimuksiin liittyvä neuvonta
  • erimielisyysasioiden selvittäminen.
 • Henkilöstörakenteen sopeuttaminen
  • työvoiman vähentämisen, lomauttamisen ja osa-aikaistamisen suunnittelu ja toteuttaminen
  • yhteistoimintaneuvotteluvelvollisuuden noudattamisen arviointi, neuvottelumenettely asiakirjoineen, sekä neuvottelun jälkeisten toimenpiteiden toteutus.
 • Yritysjärjestelyihin liittyvä työoikeudellinen ja HR-neuvonta
  • työoikeudellisten velvoitteiden ja riskien kartoitus yritysjärjestelyiden eri vaiheissa; due diligence –tarkastus, yt-velvoitteet sekä järjestelyn jälkeinen integraatioprosessi
  • ulkoistusprosessin suunnittelu, asiakirjat ja toteutus
  • neuvonanto henkilöstön siirtymisessä liikkeenluovutuksella.
 • Työntekijöiden kansainvälinen liikkuvuus
  • ulkomaankomennuksiin, ennakkoperintään ja sosiaaliturvaan liittyvä tuki ja opastus.

 

Pyydä tarjous