• Taloushallinnon kehittäminen ja tehostaminen

    Tehokkuutta kokonaisvaltaisella analysoinnilla

    Ota meihin yhteyttä

Taloushallinnon kehittäminen ja tehostaminen

Taloushallinnon toimintatapoja ohjaavia perusperiaatteita ovat jatkuvuus, yhdenmukaisuus ja vertailukelpoisuus menneisiin laskentakausiin. Talouden ennustettavuus ja strategian seuranta ovat tärkeitä näkökulmia johdolle. Digitalisaation, ohjelmistorobotiikan ja muiden toimintoja tehostavien uusien prosessien myötä tarvitaan kuitenkin myös käytössä olevien toimintatapojen ja -menetelmien rohkeaa kyseenlaistamista.

Kehittämiemme palvelukonseptien avulla yritykset voivat arvioida oman talousfunktionsa tehokkuutta sekä sen lyhyen ja pitkän aikavälin kehityspotentiaalia.

Olemme perehtyneet useiden toimialojen parhaisiin käytäntöihin ja erikokoisten yhteisöjen innovatiivisiin ratkaisuihin. Käytännön kokemukseen nojaten annamme asiakkaillemme realistisia ja käytännönläheisiä ratkaisuehdotuksia taloushallinnon kehittämiseksi. Ratkaisumme perustuvat kokonaisvaltaiseen henkilöstö- ja tietohallintoresurssien, prosessien, kontrollien ja toimintatapojen yhteensovitettuun analysointiin.

Taloushallinnon tehostamista ja kustannustehokkuutta on pyritty lisäämään keskittämällä toimintoja suurempiin palveluyksikköihin eli palvelukeskuksiin. Palvelukeskusmalliin siirtynyt yhteisö saattaa havaita, että prosessien on muututtava hyvin paljon samaan tapaan kuin silloin, jos vastaava taloushallinnon palvelu ostettaisiin ulkopuoliselta palveluntuottajalta. Parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi tämä toimintamalli edellyttää hyviä yhteistyötaitoja ja -välineitä.

ISAE 3402 -varmenneraportin avulla on mahdollista perehtyä palvelukeskuksen prosessien ja sisäisen valvonnan laatuun ja lainmukaisuuteen, vaikka siinä ei oteta kantaa prosessien kustannustehokkuuteen. Olemme suorittaneet lukuisia arviointeja ja antaneet ISAE 3402 -standardin mukaisia varmenneraportteja yhteisöjen omien palvelukeskusten ja myös kaupallisten palveluntuottajien toimintaprosesseista.

Taloushallinnon kehittämisen palveluihimme kuuluvat:

  • ISAE 3402 -tilintarkastusstandardin mukaiset varmennusraportit
  • taloushallinnon terveystarkastus
  • yritysten prosessien arviointi sekä
  • suositukset taloushallinnon kehittämiseksi.

 

Pyydä tarjous