This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
  • Verotuksen poistot

Verotuksen poistot 2021

 

Yritystoimintaa varten tehdyt hankinnat (käyttöomaisuus) ovat lähtökohtaisesti vähennyskelpoisia verotuksessa. Käyttöomaisuuden hankintahinnan voi vähentää joko kerralla tai poistoina. Poiston suuruuteen ja poistoaikaan vaikuttaa se, millaisesta omaisuudesta on kyse.
 

Kulujen vähentäminen kerralla

Hankintahinnan voi vähentää kerralla, jos hankinnan todennäköinen käyttöikä on enintään kolme vuotta tai jos kyseessä on pienhankinta. Pienhankinnalla tarkoitetaan yksittäistä kuluvaa käyttöomaisuutta, kuten matkapuhelinta tai työkalua, jonka hankintahinta on enintään 850 euroa. Tällaisia pienhankintoja voi vähentää vuodessa yhteensä 2 500 euroa.

 

Muut pitkävaikutteiset menot

Kolmen tai useamman verovuoden ajan tuloa kerryttävä tai sitä säilyttävä meno vähennetään yhtä suurina vuotuisina poistoina todennäköisenä vaikutusaikanaan (max. 10 vuotta).
 

Elinkeinoverolain käyttöomaisuuden jaksottamisessa käytettävät poistomenetelmät

Hyödykeryhmä Poistomenetelmä
koneet, kalusto ja muu irtain käyttöomaisuus menojäännöspoisto       
rakennukset ja rakennelmat menojäännöspoisto
aineettomat hyödykkeet tasapoisto
substanssihyödykkeet substanssipoisto